Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Informace Finančního úřadu Frýdlant

Finanční úřad ve Frýdlantě upozorňuje poplatníky (majitele pozemků) u kterých došlo ke změně (nové pozemky, jiná výměra pozemků) v souvislosti s pozemkovými úpravami v obci Jindřichovice pod Smrkem a Dětřichovec na skutečnost, že je potřeba podat daňové přiznání do 31.01.2013 v návaznosti na tyto změny u FÚ Frýdlant. 

Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama