Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Rozhodnuti o umístění stavby

„LBC Dětřichovec – přípojka NN pro nové odběrné místo pozemek p. č. 289 v katastrálním území Dětřichovec“

Soubory ke stažení

Příloha mapy 00000894.pdf 505,5 KB Rozhodnutí o umístění stavby 00000893.pdf 509,4 KB
Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama