Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Poplatek za psa od ledna jinak

Pro rok 2012 platí nová výše poplatku dle OZV 1)2011

Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se na svém zasedání dne 11. listopadu 2011 usnesením č. 6) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku (dále jen„vyhláška“) č. 1)2011 o místním poplatku ze psů. 

Pro občany Jindřichovic pod Smrkem tato vyhláška přináši změnu ve výši ročního poplatku za jejich čtyřnohého miláčka. Pro rok 2012 platí nová výše poplatku:

a) za prvního psa ....  100,- Kč,
b)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .....  150,- Kč,

 

Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama