Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Nové obecně závazné vyhlášky obce

účinnost od 1.1.2012

Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se na svém zasedání dne 11. listopadu 2011 usnesením č. 6) usneslo vydat nové obecně závazné vyhlášky. Nejsou to zcela nové vyhlášky, nýbrž aktualizované současné vyhlášky obce. Účinnost nově přijatých vyhlášek je platná od 1.1.2012. Jedná se o vyhlášky:


OZV č.1) 2011

o místním poplatku ze psů,


OZV č.2) 2011

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

 

OZV č.3) 2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,


OZV č. 4) 2011

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice pod Smrkem,


OZV č. 5) 2011

Požární řád obce,


OZV č. 6) 2011

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1) 2002 o fondu rozvoje bydlení.

 

 Soubory ke stažení

OZV 1)2011 o místním poplatku ze psů 00000793.pdf 76,2 KB
OZV 2)2011 o místním poplatku z veřejného prostranství 00000794.pdf 86,0 KB
OZV 3)2011 provoz systému odpadů 00000795.pdf 79,9 KB
OZV 4)2011 systém shromažďování odpadů 00000796.pdf 85,5 KB
OZV 5)2011 požární řád obce 00000797.pdf 386,1 KB
OZV 6)2011 zrušení FRB 00000798.pdf 55,3 KB