Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Průběžně zveřejňované informace ke sčítání 2011

Zvětšit obrázek
logo

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011

 

Novinky sčítání lidu 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:

- Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.

- Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.


- Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.

- Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.


- Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.


- V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.


- Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

 

Aktualizace - 9.3.2011

V příloze jsou uvedeni sčítací komisaři kteří mají oprávnění a budou se v obci Jindřichovice p.Sm a části Dětřichovec pohybovat:


Schwarzová Marcela - průkaz číslo 01-11-96923

Hejtík Jiří  - průkaz číslo 01-11-96090

 

 

Soubory ke stažení

Dětřichovec 00000663.pdf 26,3 KB Jindřichovice pod Smrkem 00000662.pdf 26,7 KB informace občanům 00000648.pdf 49,9 KB

Zajímavé odkazy

Oficiální web sčítání 2011  
Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama