Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

SOUD ROZHODL O VÝSLEDKU VOLEB

Platnost voleb do zastupitelstva byla potvrzena!

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Karla Kosteleckého a soudců Mgr. Lucie Trejbalové a JUDr. Pavla Vacka v právní věci navrhovatele J i ř í ho B u rs y , bytem Jindřichovice pod Smrkem č. 292, proti odpůrci Městskému úřadu Nové Město pod Smrkem, se sídlem Palackého č. 280, Nové Město pod Smrkem jako registračnímu úřadu, o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem konaných ve dnech 15. a 16. října 2010,

takto:
 

  1. Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem se zamítá.
  2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

(celé USNESENÍ včetně ODŮVODNĚNÍ je v příloze)

 

P o u č e n í : proti tomuto usnesení n e n í žádný řádný opravný prostředek přípustný.

V Liberci dne 9. listopadu 2010
Za správnost vyhotovení : Zita Frydrychová
Mgr. Karel Kostelecký, v.r.
předseda senátuSoubory ke stažení

Usnesení KS Ú.n.L. v Liberci o platnosti voleb - 10.11.2010 00000552.pdf 188,4 KB