Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Veřejné oznámení

Obec Jindřichovice pod Smrkem hledá provozovatele k poskytování kavárenské činnosti

 

Veřejné oznámení
 
Obec Jindřichovice pod Smrkem hledá provozovatele
poskytování kavárenské činnosti v objektu č.p. 353 – obecní knihovna
 
Podmínky provozu
1.     Nekuřácký provoz včetně vnitřních prostor budovy.
2.     Spolupráce s pronajímatelem při konání akcí organizovaných obcí.
3.     Provozní doba minimálně 5 dní v týdnu.
4.     Výše měsíčního nájmu (minimální navrhovaná)               2.000,-- Kč.
5.     Měsíční zálohová úhrada elektrické energie                     1.000,-- Kč
6.     Měsíční paušální platba za dodávku tepla                         1.000,-- Kč.
Žadatel o pronájem se žádostí současně předloží
1.     Doklad o způsobilosti k předmětnému podnikání z hlediska platné legislativy.
2.     Nabídku garance minimálního sortimentu zboží a rozsahu služeb.
Základní podmínky nájemní smlouvy
1.     Tříměsíční výpovědní lhůta bez udání důvodu – oboustranně.
2.     Kauce na případné odstranění škod ve výši minimálně tříměsíčního nájemného.
3.     Pojištění provozovatele na odpovědnost za škodu, způsobenou při provozu na majetku obce, přičemž obec bude příjemcem pojistného plnění.
4.     Úprava nájemného: nájemné se každý rok upraví o součet inflace a hospodářského růstu vyjádřených v procentech za předchozí kalendářní rok dle ročenky ČSÚ.
5.     Další ustanovení v souladu s občanským zákoníkem.
 
Nabídky žadatelé předloží nejpozději do 19. prosince 2008
Rozhodnutí o budoucím nájemci je výlučně v pravomoci pronajímatele.
 
 
 
 
 

Pavel Novotný
místostarosta