Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Rozhodnutí o umístění stavby

Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad, vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu „Novostavba rodinného domu typu Aktual 421, včetně vybírací jímky, elektrické přípojky, vodovodní přípojky ke stávající studni, a přístřešku pro osobní automobil, umístěních na pozemcích p. č. 68/3 a 68/2 v katastrálním území Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem“.


Soubory ke stažení

Rozhodnutí stavebního úřadu 00000249.pdf 115,6 KB