Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
   
Česky | Deutsch | English | Polski

Uzavření mostu z důvodu rekonstrukce od pondělí 21. května

Jindřichovice pod Smrkem

Zvětšit obrázek

Z důvodu rekonstrukce mostu na silnici III. třídy na příjezdu do Jindřichovic pod Smrkem, bude od pondělí 21. května zprovozněn provizorní objezd. Akce s sebou nese celou řadu problémů, které se v rámci možností daří průběžně řešit. Je nutné říci, že všechny zainteresované strany dělají maximum proto, aby dopady na život v obci byly co nejmenší. V první řadě investor projektu KSS LK ve spolupráci se stavební firmou SUPER-KRETE CZECH s. r. o. zřídili nad rámec původního záměru a po intervenci obce provizorní most, po kterém bude možné bez velkých obtíží projíždět. Odpadla tak nebezpečná varianta, kterou by provoz byl veden po úzké místní komunikaci, kde se těžko vyhnou i osobní automobily. Nákladní automobily měly objízdnou trasu vedenu přes Nové Město pod Smrkem. Tím, že instalovaný most bude mít okamžitou nosnost 9 t tak odpadají trable i těmto vozidlům.
Další nepříjemností bylo ukončení dopravní trasy autobusové přepravy na zastávce „U mostku“. Cestující by tak musely na zastávku jít o další kilometr dál pěšky. Nejohroženější by samozřejmě byli cestující školáci, kteří by museli kilometr dlouhou cestu absolvovat po hlavní komunikaci v běžném silničním provozu. Po instalování mostu na řadu přišel autobusový dopravce, který pružně reagoval na vzniklou situaci a provedl zkoušku, zda autobus objížďku prokličkuje. Zde jsme byli limitováni stromy, mezi kterými je most položen. V neposlední řadě je třeba ocenit, že vlastník pozemku, přes který cesta za mostem pokračuje, dal svůj pozemek bezplatně k dispozici pro „obecné blaho nás všech“ i za cenu odstranění části výběhu pro domácí zvířata. Takže nezbývá než doufat, že řidiči autobusů zvládnou poměrně nepříjemnou „šikanu“ a autobus někde neškrábnou. Obáváme se, že by to mohl být důvod k ukončení autobusové přepravy na zastávce „U mostku“. Žádáme proto všechny řidiče a cestující o trpělivost a opatrnost, protože uvedený most rekonstrukci opravdu vyžaduje. Podle vyjádření investora a stavební firmy by most mohl být otevřen od září tohoto roku.
 Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek