Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Uzavření mostu z důvodu rekonstrukce od pondělí 21. května

Jindřichovice pod Smrkem

Zvětšit obrázek

Z důvodu rekonstrukce mostu na silnici III. třídy na příjezdu do Jindřichovic pod Smrkem, bude od pondělí 21. května zprovozněn provizorní objezd. Akce s sebou nese celou řadu problémů, které se v rámci možností daří průběžně řešit. Je nutné říci, že všechny zainteresované strany dělají maximum proto, aby dopady na život v obci byly co nejmenší. V první řadě investor projektu KSS LK ve spolupráci se stavební firmou SUPER-KRETE CZECH s. r. o. zřídili nad rámec původního záměru a po intervenci obce provizorní most, po kterém bude možné bez velkých obtíží projíždět. Odpadla tak nebezpečná varianta, kterou by provoz byl veden po úzké místní komunikaci, kde se těžko vyhnou i osobní automobily. Nákladní automobily měly objízdnou trasu vedenu přes Nové Město pod Smrkem. Tím, že instalovaný most bude mít okamžitou nosnost 9 t tak odpadají trable i těmto vozidlům.
Další nepříjemností bylo ukončení dopravní trasy autobusové přepravy na zastávce „U mostku“. Cestující by tak musely na zastávku jít o další kilometr dál pěšky. Nejohroženější by samozřejmě byli cestující školáci, kteří by museli kilometr dlouhou cestu absolvovat po hlavní komunikaci v běžném silničním provozu. Po instalování mostu na řadu přišel autobusový dopravce, který pružně reagoval na vzniklou situaci a provedl zkoušku, zda autobus objížďku prokličkuje. Zde jsme byli limitováni stromy, mezi kterými je most položen. V neposlední řadě je třeba ocenit, že vlastník pozemku, přes který cesta za mostem pokračuje, dal svůj pozemek bezplatně k dispozici pro „obecné blaho nás všech“ i za cenu odstranění části výběhu pro domácí zvířata. Takže nezbývá než doufat, že řidiči autobusů zvládnou poměrně nepříjemnou „šikanu“ a autobus někde neškrábnou. Obáváme se, že by to mohl být důvod k ukončení autobusové přepravy na zastávce „U mostku“. Žádáme proto všechny řidiče a cestující o trpělivost a opatrnost, protože uvedený most rekonstrukci opravdu vyžaduje. Podle vyjádření investora a stavební firmy by most mohl být otevřen od září tohoto roku.
 

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama