Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
 10. a 11.srpna Jindřichovické dny 2018
Česky | Deutsch | English | Polski

Rok 1968

Rok 1968 v Jindřichovicích pod Smrkem ve fotografiích

Zvětšit obrázek
Tank s invazním pruhem projíždějící Jindřichovicemi pod Smrkem kolem č.p. 354
I Jindřichovice pod Smrkem zažily 21. srpna 1968 nepříjemné probuzení v podobě burácení motorů těžké vojenské techniky armád Varšavské smlouvy, která přes česko-polské hranice vnikla na území ČSSR. Byla to pohnutá doba a i po letech fotografie těžkých monster na úzkých ulicích Jindřichovic pod Smrkem vzbuzují nepříjemný pocit. Díky pamětníkům, kteří se nebáli v této nelehké době vzít do ruky fotoaparát a zaznamenat průjezd vojsk pro pozdější připomenutí událostí srpna 1968 si můžeme tyto okamžiky po letech připomenout...

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Černý prapor na budově tehdejšího Místního národního výboru, jako výraz smutku nad marnými nadějemi nejen naší obce.
Zvětšit obrázek
Po návštěvě tanku v jednom z domů v nedaleké Horní Řasnici.

Zvětšit obrázek
Pohled ze západní strany hostince čp. 219
Zvětšit obrázek
Pohled ze západní strany hostince čp. 219

Zvětšit obrázek
Pohled ze západní strany hostince čp. 219
Zvětšit obrázek
Fotka projíždějícího tanku pořízená z okna hostince, čp. 219

Zvětšit obrázek
Pohled na část projíždějící kolony z téhož okna
Zvětšit obrázek
Jeden z výsledků místní lidové tvořivosti, kterým místní občané dávali na jevo, co si o internacionální pomoci myslí.

Zvětšit obrázek
Vylepšená silnice na mostě přes jindřichovický potok u č. p. 253. I to byl častý obrázek k vidění po průjezdu vojenské techniky. V pozadí Zákl.škola.

Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama