Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
   
Česky | Deutsch | English | Polski

Po deseti letech ožily hodiny na kostele Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem.

Oživení věžních hodin.

Zvětšit obrázek
Věžní hodiny kostela Nejsvětější Trojice se po 10 letech symbolicky rozezněly o 1. adventní neděli 1. prosince při společném rozsvícení vánočního stromu. Současně byly i nově rozsvíceny ciferníky hodin.

Před 10 lety došlo na přelomu měsíce března a dubna 2009 ke vloupání do kostela Nejsvětější Trojice. Při vloupání neznámí pachatelé odcizili mechanický historický stroj věžních hodin. Zda skončil ve šrotu, či je srdcem jiných hodin, nevíme. V té době byl kostel majetkem církve a o bližších okolnostech události obec logicky informována nebyla. Od té doby však věžní hodiny přestaly měřit čas a současně po sto letech přestal obcí znít charakteristický zvuk, který po čtvrt hodinách signalizoval běh času. Byl to další průvodní jev upadajícího zájmu o stav této památky. Blýská se však na lepší časy. V současné době vrcholí aktivita obce, jejímž výsledkem bude jejich znovuoživení. Hodiny dostanou nový moderní stroj, přibude třetí ciferník (původně byly 2) a původní cierníky budou, stejně jako ručičky obnoveny. Akce je v souladu se záměrem obce uvést kostel po několika desítkách let nezájmu do stavu, který si tato památka zaslouží. Po celé řadě prací na kostele provedených se našel prostor i na obnovu  věžních hodin. Činnosti, které souvisejí s jejich uvedením zpět do života obce, se prolínají napříč odbornostmi. Hodinářské, klempířské, zámečnické a elektrikářské se různě střídají v těsně navazujícím sledu. Stejně jako práce na objektu kostela. Oprava hodin bude hrazena z veřejné sbírky, kterou může veřejnost sledovat i podpořit na obcí zřízeném transparentním účtu č. 35-0985040399/0800. Na účtu je nyní uložena částka 227 008,05Kč. Do současné doby z účtu žádná činnost hrazena nebyla. Obnova hodin bude tedy prvním výdajem. Paralelně však probíhá jednání o příspěvku potenciálního dárce, který má zájem na významnější podpoře kostela.  Ta se vztahuje přímo k úhradě hodinového stroje v hodnotě několika desítek tisíc korun. Tedy podpora konkrétní položky. Obec Jindřichovice pod Smrkem, která se stala na základě smlouvy o bezúplatném převodu kostela jeho majitelem, si podpory veřejnosti velmi váží. Každá podpora, ať již finanční či morální, je velmi důležitá.  Politický postoj státu  a s tím související přístup  církví k majetku a jeho správě v období 1948-1989 dovedly kostel Nejsvětější Trojice až do havarijního stavu, ve kterém ho obec v roce 2016 převzala. O to smutnější je, že až na výjimky není přístup některých institucí k nápravě stavu zvlášť vstřícný a to i v současné době.  Vidět na polorozpadlých dveřích márnice, která je součástí areálu hřbitova kostela cedulku: ,,PAMÁTKA CHRÁNĚNÁ STÁTEM“ hovoří za vše. I proto si nesmírně vážíme dotační podpory ministerstva kultury ČR a jeho programu záchrany architektonického dědictví a podpory Libereckého kraje. Jednak při realizaci stavebně historického průzkumu a individuální dotaci v roce 2019. 

Důležitá je i podpora jednotlivých dárců či organizovaných spolků. Příkladně spolek Campana, který vznikl na jeho podporu. V kostele, ve spolupráci s obcí, již uspořádal celou řadu hudebních akcí, kterými o kostelu dává vědět a přivádí tak do něj nejen místní veřejnost. Pomáhá tím žádoucí publicitě o potřebnosti investic. Památka současně slouží svému účelu.  Tím je setkávání se lidí dobré vůle mezi jeho zdmi.

Tedy věříme, že již brzy hodiny umístěné ve věži kostela ožijí. Nic nám nechybí. Nyní už je to jen o umu hodinářském i  rutinní a trpělivé práci a samozřejmě i o penězích.  Pavel Novotný, starosta.Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Původní fragment převodů bylo nutno zrekonstruovat a propojit s novou dálkově řízenou elektronikou časového kroku.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Hodiny se po vloupání zastavily v 9.30hod. Rozeběhnou se znovu až po 10 letech a omlazeny o jedno století..
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Věžní hodiny budou opatřeny jedním novým a dvěma repasovanými ciferníky. Obnova se samozřejmě týká i hodinových ručiček.
Zvětšit obrázek
Při rekonstrukci ciferníku a jeho součástí jsou využívány všechny možnosti, které současnost poskytuje.

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
Pohled do útrob prázdné skříně hodinového strojku po jeho odcizení. Neuvěřitelná bezohlednost někoho, komu chybí úcta k jakýmkoliv hodnotám