Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Kříž na kostele nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem se po dvou letech vrací na své místo.

Další mezník v existenci kostela.

Zvětšit obrázek

 V pátek 8. listopadu kolem 9. hodiny, byl na hrotnici věže kostela Nejsvětější Trojice opět instalován kříž, který byl při větrné smršti 9. listopadu 2017 odstraněn hasiči, neboť vlivem náporu větru došlo ke zlomení zkorodované trubky, na které byl připevněn, a ohrožoval prostranství pod kostelem.

Zrestaurovaný kříž se tedy po dvou letech vrátil na své místo poté, co byl z bezpečnostních důvodů odstraněn. Přesně dva roky a jeden den. Byla to přímo symbolická událost. Kostelu hrozilo zhroucení střešní konstrukce do presbytáře kostela, a proto obec v roce 2016 převzala kostel od Římskokatolické diecéze v Litoměřicích do svého majetku, neboť měla o osud historické součásti obce oprávněné obavy. Obec následně okamžitě začala připravovat projekt k zachránění památky. Finančně byl dluh na kostele odhadnut do výše minimálně 6 mil. korun. A to pouze na odstranění havarijního stavu.

 Na jaře v roce 2018 obec, jako čerstvý vlastník, začal s 1. etapou opravy střešní konstrukce a výměnou krytiny za dotační podpory ministerstva kultury a jeho programu záchrany architektonického dědictví ve výši celkem 2,1 mil. korun. Na podzim, čtyři měsíce před zahájením prací, téměř upadl 40 kg kříž. Tedy záchranná oprava přišla evidentně za minutu dvanáct. Akce souvisí s komplexní opravou nosné konstrukce střechy a věže kostela. Návrat kříže je  tedy událostí bezesporu významnou, a proto byl na tuto akci pozván i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Liberecký kraj totiž přispěl obci z programu obnovy památek individuální dotací ve výši 900.000 Kč, neboť LK eviduje, že dluh na této významné památce je bez viny obce obrovský a obec není ze svého rozpočtu schopna v tak krátkém časovém horizontu provést zásadní opravy, které bez okamžitého zásahu mohly způsobit daleko vážnější a nenahraditelné škody. Současně byl k události přizván i arciděkan Římskokatolické farnosti - arciděkanství Liberec R.D. Mgr. Radek Jurnečka. Obec je sice nyní majitelem památky, ale má zájem o zachování bohoslužebné činnosti, která byla ihned po odstranění nebezpečného stavu v kostele Nejsvětější Trojice znovuobnovena. Do kostela byl totiž kvůli havarijní situaci nosných konstrukcí zakázán vstup. Přítomen bude i místní farář Šimon Hamza a celá řada příznivců kostela. Drobní přispěvovatelé totiž na kostel již věnovali přes 200.000 Kč. Z těchto prostředků bude uhrazeno pozlacení povrchu kříže zlatem a znovuzprovozněny věžní hodiny. Místní tedy mají z této události radost a protože události přálo počasí, sešla se celá řada příznivců kostela, která si nenechala událost ujít. S křížem totiž byla nainstalována i makovice pod křížem s časovou zprávou pro budoucí generace. Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem.

 Fotogalerie

Zvětšit obrázek
ulomený kříž na věži kostela 9. listopadu 2017, půl roku před zahájením oprav
Zvětšit obrázek
kříž po odsranění hasiči z veže kostela

Zvětšit obrázek
Na tak malém kousku visel ve 20 m výšce 40 kg. těžký kříž.
Zvětšit obrázek
7. listopadu 2019 kříž v kanceláři starosty připraven k návratu na špici věže

Zvětšit obrázek
Spolu s křížem bude zpět vrácena i makovice s časovou schránkou. I její povrch byl pozlacen a do časové schránky uložena zpráva o této události.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Kostel Nejsvětější Trojice pozvolna mění vhled
Zvětšit obrázek
nově zhotovený ciferník pomůže oživit věžní hodiny.

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Plná pohotovost k akci.
Zvětšit obrázek
Požehnat a vzhůru k nebesům

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
Poděkování všem přítomným. zprava: starosta Pavel Novotný, Hejtman Martin Půta, Arciděkan.Mgr. R. Jurnečka. Byla to příjemně prožitá událost.