Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Demontáž báně s časovou schránkou z kostela Nejsvětější Trojice

Další meta v opravě kostela Nejsvětější Trojice - časová schránka.

Zvětšit obrázek
Jakou nit času asi mince skrývají?

Dne 26. srpna 2019 před polednem započala demontáž poškozené báně  na věži kostela Nejsvětější Trojice. Akce souvisela s celkovou opravou kostela, který obec převzala v havarijním stavu v roce 2016 od předchozího majitele římskokatolické diecéze v Litoměřicích. Nutno dodat, že obec finančně významně podpořilo Ministerstvo kultury ČR částkou 2,1 mil. Kč  a Liberecký kraj částkou 900 tis. Kč, obec prozatím dofinancovala2,5 mil Kč. Poslední zásadnější oprava střechy probíhala v roce 1976. Báň byla nasazena na hrotnici, ze které byl již 9. listopadu 2017 sejmut kříž, který neodolal náporu vichru. Trubka, na které byl nasazen, nápor větru neunesla a byla jím zlomena. Visící kříž musel být kvůli bezpečnosti odstraněn jednotkou profesionálních hasičů. Báň byla nehodou deformována, a tak nebylo vůbec jednoduché ji sundat. Po jejím sejmutí se potvrdil předpoklad, že  v báni se nachází časová schránka. Schránka je válcového tvaru, má hmotnost 4 kg, je 26 cm dlouhá a má 9 cm v průměru. Je měděná, po okrajích zaletovaná cínem. Otevření schránky samotné bylo dohodnuto na následující den.

V úterý 27. srpna v 10.00 hodin, dle dohody bylo přistoupeno k otevření časové schránky. Pracovníci Památkového ústavu byli vyrozuměni, avšak pro jiné povinnosti se otevření nemohli zúčastnit. Přítomni byli: starosta obce Pavel Novotný, zaměstnanec obce Petr Staščák, bývalá ředitelka školy paní Marie Žabková, Václav Hes a Robert Hes, který je jednatelem zhotovitele firmy Aronhaus. Po otevření zaletovaného víka měděného tubusu vypadl silný papír, kde byl napsáno: Jako svědkové uložení předmětu do věže se zúčastnili Sommer Hugo a Stompe Erich.  V měděném tubusu byla vložena další schránka, která v té první byla doslova napěchována. Byla stejného vnitřního průměru a byla olověná. Po jejím vyjmutí bylo vyňato víčko a pod ním v igelitovém sáčku uloženo 34 mincí různého stáří a nominálních hodnot. Většinu z nich nebylo možné pro jejich stáří ani blíže identifikovat. Spolehlivě to bylo možné pouze u mincí z posledního uložení v roce 1976. Dále byla v olověné schránce uložena řada listin. Ty nejmladší bylo možno bezpečně vyjmout i s fotografiemi. Další byly ponechány s ohledem na jejich evidentní stáří ve stavu, v jakém byly ze schránky opatrně vyjmuty a jejich další prozkoumání bude provedeno po konzultaci s Památkovým ústavem.

Všechny předměty byly uloženy na bezpečném místě a o jejich osudu bude rozhodnuto po prozkoumání jejich významu a hodnoty.  Je naším zájmem i poselstvím v tradici časové schránky pokračovat. Jsme velmi rádi, že časový sled událostí dovolil schránku vyjmout, prozkoumat a zabránit jejímu poškození. Po utržení kříže z hrotnice věže byla poškozena i báň a volně do ní zatékalo. I měděné pouzdro jevilo známky degradace materiálu, pravděpodobně po sesunutí báně na hrotnici. Spolehlivou ochranu skýtala olověná schránka. Tato ovšem měla nasazeno víčko, které ne zcela těsnilo. Zničení obsahu bylo tak otázkou času. Jen zodpovědnost a předvídavost vedly všechny předchozí aktéry k pečlivému uložení a zajištění obsahu  možná až 500let starého. Jak přesně, jistě ukáže podrobné zkoumání. Uděláme vše pro to, abychom v tradici bezpečného uložení časové schránky byli stejně pečliví.  Těšíme se, že po renovaci báně, kříže, časové skříňky i jejího doplnění vše vrátíme na místo, které jim bylo vyhrazeno několik staletí. Pavel Novotný, starosta, foto autor.Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Dvouhodinové zápolení se chýlí ke konci.
Zvětšit obrázek
Rober Hes - šťastný hrdina dne. Po dvouhodinové bitvě na špici veže houževnatou a zdeformovanou makovici udolal. Nezbývá, než smeknout.

Zvětšit obrázek
Na snímku báň s viditelním poškozením hrotnice kříže.
Zvětšit obrázek
Kříž který je nasazen na hrotnici. I on projde omlazovací kůrou

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
Autor příspěvku a současný starosta obce Pavel Novotný s časovou schránkou před jejím otevřením. Na vydání tajemství teprve čeká

Zvětšit obrázek
schránka v měděném obalu
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
Jméno továrníka místní textilky Heintchela ve vniřním tubusu schránky dokládá významného mecenáše nejen jindřichovického kostela.

Zvětšit obrázek
Popis posledního uložení schránky a opravy věže z r. 1976
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Firemní vizitka z dob minulých.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Jeden z uložených dokumentů, který časová schránka vydala. Jako ostaní je nyní zkoumají ve státním archivu
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek