Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Obec Jindřichovice pod Smrkem se konečně dočkala

Převod drážního tělesa do vlastnictví obce

Zvětšit obrázek

Dlouho očekávané se stalo skutkem. Téměř deset let trvala snaha obce Jindřichovice pod Smrkem o získání bývalého drážního tělesa v trase od nádraží ČD až na hranice s Polskou republikou. Drážní těleso bylo  při pozemkových úpravách v letech 2008-2010 začleněno do cestní sítě plánu společných zařízení ačkoliv dále zůstávalo v majetku SŽDC.  Jeho využití tedy bylo zřejmé od samého začátku.  Jak bude nyní komunikace začleněna do záměrů a využití obce ukáže časový sled příštích událostí. Nejdůležitější ovšem je, že přibyla do majetku obce a nestala se soukromým majetkem jiného subjektu. Už v roce 2014 byla vybudována přípojná komunikace z Dětřichovce a nabízí se tedy její propojení z Dětřichovce do Jindřichovic. Buď pro rekreační a turistické účely, nebo nějaký jiný rozvojový projekt obce. V roce 2018 totiž obec koupila i budovu bývalého nádraží ČD, kterou původní majitel odsoudil k demolici. A to je další střípek do představ možného využití těchto nemovitostí. V každém případě má pozemkový úřad připravený projekt na rekonstrukci svršku komunikace a uvážíme-li, že do Polska zbývá nějakých 800 metrů pak dobudování cyklostezky nebo například inline stezky se nabízí. Tento záměr je také v širších plánech na možné využití ve strategickém rozvojovém dokumentu obce.  Představ je celá řada. Nyní je důležité, aby se jednotlivé kostky stavebnice spořádaně propojili a ukázali svou cestu a své místo. V každém případě je to ke konci roku 2018 prima vánoční dárek obci, do které patří.Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Usnesení vlády ČR o převodu nemovitosti do vlastnictví obce
Zvětšit obrázek
Zde to začalo - odpověď na původní žádost

Zvětšit obrázek