Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Doplňující Informace k uzavírce silnice III. třídy 2915 do Jindřichovic u statku - směr H Řasnice býv. Prefa

3.-7. července 2018

Informace: Uzavírka silnice III. třídy 2915 do Jindřichovic u statku - směr H Řasnice býv. Prefa. Ve dnech 3. – 7.července bude probíhat 2. etapa akce a tou je finální celoplošná pokládka Asfaltobetonového povrchu. Jedná se o úplnou uzavírku a pro spojení s obcí bude nutné využít objízdnou trasu přes Nové Město pod Smrkem a Dětřichovec. Majitelé těsně přilehlých nemovitostí u řešené komunikace budou evidentně omezeni nejvíce, neboť se nedostanou se svými vozidly ani k objízdné trase. Tito budou muset v době uzavírky parkování řešit individuálně na vhodném místě mimo oblast prováděných prací, nebo s vozidly vůbec nevyjíždět. V krajní nouzi mohou využít k průjezdu skutečnost, že počátek činnosti na komunikaci nebude s nejvyšší pravděpodobností zahájen dříve než před 7. hodinou ranní a ukončen kolem 17.00 hodin. Firma Strabag nevylučuje ukončení pokládky vrchní vrstvy před avizovaným termínem uzavírky, ale na to nelze spoléhat. Po ukončení této 2. etapy bude následovat úprava vjezdů a nájezdů, kdy bude dodavatel řešit každou situaci individuálně s majiteli nemovitostí. Tato činnost už ovšem bude probíhat pouze s menším lokálním omezením provozu. Žádáme všechny o maximální trpělivost a spolupráci při finálním dokončení této akce. Při úvahách o nouzovém využití komunikace v době uzavírky je nutné vzít v úvahu čas nutný pro vychladnutí asfaltové směsi a vlastní schopnost obhájení odůvodněnosti průjezdu v krajní nouzi před orgány Policie ČR, které budou dodržování uzavírky nepochybně kontrolovat. Děkujeme za spolupráci.