Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
 
Česky | Deutsch | English | Polski

Výzva ke společné záchraně Kostela Nejsvětější trojice v Jindřichovicích pod Smrkem

Transparentní účet 35-0985040399/0800

Zvětšit obrázek
Oprava střechy a konstrukčních prvků krovu, program záchrany architektonického dědictví. Poskytovatel Min. kultury (700tis. MK ČR, zbytek obec JpSm). Rozpočet 1.1 mil. korun. Realizátor firma Aronhaus. (foto Radka Slížová)

Obec Jindřichovice pod Smrkem, vedena snahou o ochranu svého historického a kulturně duchovního dědictví, v roce 2014 zahájila kroky k převedení kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem do majetku obce.

Obec k tomuto kroku přistoupila z obavy o budoucnost důležitého symbolu obce se středověkým původem, o němž je první dochovaná zmínka  v matrice míšeňské diecéze z roku 1346. Kostel je významnou připomínkou konání našich předků, kteří kdysi z místa, které původně bylo jen hustě zalesněným územím,  vytvořili domov pro mnoho generací lidí, kteří spojili životní osudy s tímto kouskem země a se jménem Jindřichovice pod Smrkem, a  je jedno, že měnil své jméno s dobou, majiteli, správci, nebo změnami  národnostních poměrů. Každá generace na naší obci nechala svůj podpis, kus svého života, hmotné statky a nakonec i své ostatky v okolí kostela na přilehlém hřbitově. Po některých dokonce zůstalo jen jméno na pamětní desce padlých vojáků-občanů Jindřichovic v 1. světové válce. Pro někoho je to jen seznam německy psaných  jmen,  za nimi jsou ovšem osudy jednotlivých lidí, kteří museli opustit své domovy, aby padli na bojištích světové války, kterou sami nevyvolali. Nechali tu po sobě nejen truchlící rodiny, kterým nebylo dáno pečovat o jejich hroby v místě jejich rodiště. Jejich těla jsou rozeseta doslova po celém světě, ale měli své rodiny, své osudy a nechali otisky svých dlaní v obci, která je dnes i naším domovem. Kostel Nejsvětější Trojice byl a je němým svědkem všech těchto událostí. Naši předci v něm byli křtěni a vítáni do života, aby ten samý kostel byl svědkem rozloučení s jejich pozemským životem. Je v něm přítomna síla životů a smrti, radosti a smutku, dob veselých i krutých nás Jindřichovických. Zachraňme jej! POMOZTE! Pomoc přislíbilo  Ministerstvo kultury i Národní památkový ústav. Obec je připravena a již zahájila kroky ke koordinaci prací k jeho obnově. V současné době je kostel v havarijním stavu a oficiálně uzavřen pro veřejnost, neboť se pomalu rozpadá. Pojďme jej společnými silami vrátit do života v obci a navázat tak na pohnuté životy předků, jejichž byl útěchou. Nedopusťme, abychom byli generací, která byla svědkem jeho konce. Proto byl  zástupci obce Jindřichovice pod Smrkem, věřících, jednotlivců, sdružení a spolků založen Transparentní účet u České Spořitelny a. s. č. 000035-0985040399/0800 s názvem Jindřichovice pod Smrkem - Kostel Nejsvětější Trojice, na který mohou ti, kterým  není osud kostela lhostejný,  finančně přispět na jeho záchranu. Převedení kostela proběhlo schválením zastupitelstva obce dne 30. 6. 2015 a následně uzavřením smlouvy, tedy kostel a přilehlé příslušenství je již v majetku obce dnem 9. 11. 2015. Ta si je vědoma zodpovědnosti, kterou na sebe vzala, a pozoruhodná je i shoda veřejnosti s tímto aktem. Jsem za  tuto podporu a postoj veřejnosti na svou obec hrdý. Hrdý na to, že je to obec, která má svou duši a úctu k odvedené práci našich předků. Na účtu lze volně sledovat pohyby o provedených vkladech a výběrech a obec bude průběžně informovat o čerpání a využití finančních prostředků, které budou použity výhradně k obnově kostela.  Sbírku budou doprovázet různé akce, jejichž účelem bude tuto snahu popularizovat. Za jakýkoliv příspěvek a  spolupráci děkujeme.  

        V říjnu 2016 době proběhl  stavebně historický průzkum, který má stanovit rozsah a harmonogram prací a analyzovat celkový stav kostela. Termín do konce října 2016.  Oprava bude muset být zjevně rozložena na etapy. Neboť finanční prostředky potřebné do sanace kostela nebudou malé a najednou se tolik finančních prostředků jistě nepodaří získat. Bude to víceletá záležitost. Průzkum bude základním vodítkem pro posouzení a rozhodování o etapách a finanční podpoře zainteresovaných institucí. Finančně průzkum z účelového dotačního programu podpořil Liberecký kraj. Prioritou bude zajištění statiky a další kroky budou následovat podle získaných a vyčleněných peněz.

V roce 2018 byla obec úspěšná svou žádostí o dotaci na Ministerstvu kultury, které v letošním roce obci poskytlo 700.000 kč z programu záchrany architektonického dědictví na jeho obnovu. V letošním roce jsme tedy již zahájili první zásadnější práce konstrukci kostela a dopadne-li vše jak má, ke konci roku bude mít kostel nad hlavní částí novou střechu a nejkritičtější slabina konstrukci bude odstraněna. . Součástí prací totiž bude i zajištění degradovaných trámů krovu, které vlivem vlhkosti a hniloby přestávaly plnit svou nosnou funkci. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. Fakt, že za dva roky existence sbírky jsme posbírali přes  130.000 kč od drobných přispěvovatelů,  je více než výmluvný. 

 Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem.

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Pohled na vypadlé zdivo z římsy
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Částečně již opravená římsa.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Soubory ke stažení

Historie Kostela Nejsvětější Trojice 00001618.pdf 3,6 MB Výpis usnesení o schválení převodu Kostela Nejsvětější Trojice do majetku obce 00001614.pdf 44,0 KB smlouva o převodu Kostela Nejsvětější Trojice 00001620.pdf 3,9 MB Protokol o kostelní sbírce farníků. 00001619.pdf 402,1 KB stavebně-historický průzkum textová část 00001615.pdf 967,3 KB fotodokumentace 00001616.pdf 14,8 MB Propočet nákladů na celkovou opravu 00001617.pdf 85,0 KB
Geosense Geoportál
Czech Point

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

 

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama