Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Postoj obce k připravované optimalizaci veřejné dopravy

Návrh KORID LK v současné podobě obec nemůže podpořit

Při řešení optimalizace je nutné vzít na vědomí výjimečnou pozici obce geografickou i demografickou, která byla obci vnucena a obec jí v současnosti trpí. Obec Jindřichovice je jedinou obcí, na jejíž občany by optimalizace takto pojatá dopadla nejhůře. V případě, že dojde k realizaci zamýšleného návrhu, tento tristní stav se ještě zhorší. Zatímco cílem občanů na Frýdlantsku je obvykle Frýdlant nebo Liberec (lze pak autobusem vesnice objet, cestující posbírat a dovézt do Frýdlantu), Jindřichovice jsou z minulosti silně vázány i na Nové Město pod Smrkem. Dle dosavadních výsledků ankety nesouhlasí se zrušením vlakových spojů občané, kteří jsou do Nového Města „nuceni“ jet. Nemají na výběr. Nejčastějším nutným cílem je:
- Městský úřad Nové Město
- úřad práce
- praktický lékař
- zubní lékař
- dětský lékař
- gynekologická ambulance
- základní škola
- praktická škola
Toto jsou nutné instituce, na které jsou zdejší občané odkázáni a nemají na výběr. Změna lékaře je v dnešní době prakticky nemožná, neboť většina uvedených lékařských praxí je ve Frýdlantu plná a ordinace nové pacienty nepřijímají. Například k zubnímu lékaři jsou někteří místní nuceni jezdit až do Černous, Hejnic nebo do Liberce. Nehledě na skutečnost, že změna lékaře, ke kterému má pacient důvěru, je silným zásahem do života občana. Pokud se týká školy ranního spoje, kdy děti budou odjíždět do školy linkou č. 672 v 6.29, nelze o tomto spoji mluvit jako o zvýšení pohodlí cestujících. Odjezd o půl hodiny dříve oproti současnosti znamená spíše opak, protože tuto půlhodinu navíc budou děti trávit někde ve městě, či na nádraží. Znamená to, že budou v cíli cesty, zatímco žáci, kteří jedou na Frýdlant, půjdou teprve na autobus. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti jsou na spojení mezi Novým Městem a obcí odkázaní právě sociálně znevýhodnění občané, kteří dojíždějí na ÚP a soc. odbor.
V neposlední řadě je nutné vzít v potaz jízdy za volnočasovými aktivitami zdejších občanů do Nového Města, je nutné vzít i logické rodinné vazby, které tu existují právě s předchozí provázanosti obce a N. Města. Dalšími cíli cesty jsou zaměstnavatelé, kteří v Novém Městě jsou.
Je nutné říci, že finanční situaci, která je jedním z hlavních důvodů optimalizace, chápu. Dochází zde však opět k tomu, že ekonomicky i lidsky ponesou tyto změny na svých bedrech opět zdejší občané, potažmo celá obec. Zvýší se počet těch, kteří se na veřejnou dopravu přestanou spoléhat a budou častěji využívat soukromé dopravní prostředky. Už tak malý počet přepravovaných osob se ještě sníží. Příští rok bude znovu hrozit omezení spojů pro jejich nízkou vytíženost. Logicky se tak opět sníží životní úroveň mnoha rodin. Naším návrhem od samého počátku byly citlivé korekce vlakové přepravy, kdy občané musejí dostat čas, aby se mohli nově vznikající situaci přizpůsobit podle institucí, jak jsou shora uvedeny. Jsem přesvědčen, že citlivé nahrazování vlakových spojů za autobusovou dopravu tam, kde je jasná nulová vytíženost vlaků, je na místě. Obávám se však, že dokud nedojde k zásadní změně v přístupu k silnici mezi Jindřichovicemi přes Dětřichovec do Nového Města, je vlaková přeprava těžko nahraditelná. Argumenty, že v budoucnosti by mohlo dojít ke změně údržby předmětné silnice, nebo dokonce k její rekonstrukci, jsou v současné době nepřijatelné, neboť zdejší občané pocítí dopad okamžitě při změně způsobu dopravní obslužnosti obce. Znovu opakuji, že obvykle fungující systém nemusí a nemůže fungovat všude, pokud nepočítá se situací, se kterou se tu potýkáme. Je evidentní, že dosavadní návrh přepravy není dopracován, nemá konečnou podobu, neřeší všechny pojmenované problémy a není možno tedy o něm vést kvalitní veřejnou diskuzi. Současně automaticky počítá s tím, že opět ubudou další cestující, kterých je (jak vyplývá ze statistik) už tak nepřiměřeně málo, oproti obcím se stejným nebo obdobným počtem obyvatel. Současně je zcela mimo diskuzi fakt, že v zimních podmínkách je dopravní obslužnost obce velmi složitá a poslední roky se stále zhoršuje. V této době a v tomto stadiu nelze navrhované změny obcí podpořit. Jsme si však vědomi, že věc není uzavřena a bude předmětem dalších jednání, jejichž výsledkem bude opravdová optimalizace přepravy se vším, co bylo prezentováno. (Toto stanovisko bylo zasláno na KORID LK.)

K tématu bude uspořádána veřejná diskuze, která se uskuteční dne 13. dubna od 16.00 hodin na sále statku v Jindřichovicích pod Smrkem. Diskuze se zúčastní zástupci KORIDU LK, KÚ LK a další subjekty, které mají k optimalizaci veřejné přepravy co říci. Je žádoucí, aby se jednání zúčastnila i široká veřejnost.

 Soubory ke stažení

Vyplněním a zasláním anketního lístku na email OÚ můžete vyjádřit svůj názor na optimalizaci VD 00000683.doc 31,5 KB