Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Jindřichovický spolkový ples 27. února 2010

Pozvánka na Jindřichovický ples

     Dne 27. února 2010 od 20.00 hodin pořádá obec Jindřichovice pod Smrkem ve spolupráci s místními spolky a sdruženími "Jindřichovický spolkový ples". Pro jindřichovické občany to bude jistě významná událost, protože po několika letech se bude opět konat v Jindřichovicích.  V obci je totiž již několik let zavřena hospoda, ve které se tyto akce pořádaly, a tím byla tato tradice bohužel přerušena. V letech 2008 2009 jsme sice ples ze zoufalství pořádali v sousedních Řasnicích, ale doma je doma. Rozhodli jsme se tedy lehce zrekonstruovat sál v bývalém státním statku, který kdysi fungoval jako jídelna a ples a podobné společenské akce budeme pořádat zde.  Při prvních akcích, které proběhly se ukázalo, že prostory jsou trochu ztísněné, takže hned při prvním Hasičském bále jsme se tam vešli tak tak. A to jsme byli přesvědčeni, že 106 míst na naši vesničku bude stačit.  Určite bude nutné, aby si případní zájemci ověřili, zda jsou ještě volná místa. Z organizačních důvodů, však tuto informaci nebudeme znát dříve, než týden předem tedy od 22. února do 26. února. Informace obdržíte na našem obecním úřadu. Tanci a dobré zábavě zdar.

 

K tanci i poslechu hraje skupina ORION.