Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Stavební úpravy v Základní škole a mateřské škole

Prázdniny ve škole

Zvětšit obrázek

     Jednou z nejvýznamnějších akcí v období prázdnin byly stavební úpravy v naší škole. Po únorovém zápisu dětí do mateřské školy jsme byli seznámeni se skutečností, že počet dětí, které mají rodiče zájem umístit do mateřské školky, převyšuje kapacitu školky, která měla pouze 20 míst. Bylo tedy rozhodnuto, že škola udělá vše pro to, aby bylo vyhověno všem žádostem o umístění dětí a obec se postará o vytvoření podmínek. Na akci byl vypracován projekt na provedení stavebních úprav, jejichž výsledkem bylo navýšení kapacity mateřské školy z 20 na 28 dětí. Projekt je kofinancován z programu LEADER, který bude přispívat částkou téměř 700.000,-Kč.  Nutno říci, že realizaci projektu považuji za úspěšnou. Velký dík patří všem, kdo se na něm jakýmkoliv způsobem podíleli. Počínaje architektem Ing. Pavlem Šturmou, který v dost velké časové tísni vypracoval na základě požadavků zúčastněných osob stavebně technickou dokumentaci, dodavatelům jednotlivých profesí a konče personálem ve škole, který doslova do posledních chvil uklízel a uklízel tak, aby 1. září bylo vše připraveno. A že bylo co uklízet. V 1. červencovém týdnu personál školy vyklízel prostory a v 2. týdnu práce začaly. Jako první nastoupila st. firma  L. Ležoviče, která byla u rekonstrukce v podstatě od začátku až do konce. Pak následovaly další profese. Topení – p. Subera,  vodoinstalace – p. Fiala, elektromontáže– p. Záruba. Do kuchyně firma VALOR z Nového Města vyrobila a namontovala odsávací zařízení. Dále jsme do kuchyně zakoupili od firmy HM, s.r.o. Praha nový sporák a výdejní ohřívací pult. Nakonec nastoupili pracovníci novoměstské firmy INTERBYT a namontovali zde nový nábytek do mateřské školy a šatny a do kuchyně kuchyňskou linku. Podlahové krytiny pak pokládal J. Šubrt. Z jmenovaných profesí je zřejmé, že projekt nebyl zajišťován generálním dodavatelem, protože obci se již delší dobu osvědčuje při provádění podobných akcí  nasmlouvání jednotlivých dodavatelů.

     Úpravy  trvaly 8 týdnů a důležité je, že jsme nakonec vše stihli. V současné době může mateřská škola přijmout až 28 dětí, což je  maximum při dodržení plochy na jedno dítě v daném prostoru. Závěrem ještě jednou děkuji všem zúčastněným a především personálu školy, protože ten měl na úklid žalostně málo času a přesto v této nelehké situaci obstál se ctí. Za zmínku také stojí spolupráce s Krajským úřadem Libereckého kraje, odboru školství,  mládeže,  tělovýchovy a sportu a  pracovnicemi Krajské hygienické stanice. Obě instituce velice pružně a rychle spolupracovali při následných povolovacích a administrativních procesech. Jaké proměny se ve škole děly, můžete vidět na několika fotografiích, které samozřejmě nemohou postihnout vše. Autor fotografií Pavel NovotnýFotogalerie

Zvětšit obrázek
Původní stav sociálního zařízení mateřské školy
Zvětšit obrázek
Nejprve se bouralo....

Zvětšit obrázek
stavělo, montovalo podlahové topení...
Zvětšit obrázek
..aby nakonec nové sociální zařízení vypadalo takto....

Zvětšit obrázek
Herna byla z části vybavena i novým nábytkem - pohled na hrací kout...
Zvětšit obrázek
Součástí projektu bylo i rozšíření prostor ložnice....

Zvětšit obrázek
Takhle se zase bouralo kvůli šatně mateřské školy.....
Zvětšit obrázek
Příprava na rozvod topení v šatně...

Zvětšit obrázek
Takto ve výsledku nová šatna mateřské školy vypadá.
Zvětšit obrázek
Zřízení nové šatny v mateřské škole se dispozičně dotklo i družiny - bourání

Zvětšit obrázek
Takto vypadá současný stav v družině.
Zvětšit obrázek
Součástí úprav bylo i zřízení průchodu pro personál z herny MŠ do sborovny.

Zvětšit obrázek
V kuchyni školní jídelny také došlo k některým změnám...
Zvětšit obrázek
....jednou z nich je zřízení kuchyňského koutku....