Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

Návštěva barokního městečka Valeč

Slavnosti květů ve Valči.

Zvětšit obrázek
Farní kostel Sv. Jana Křtitele ve Valči

 Ve dnech 20. – 21.5. jsme absolvovali dvoudenní návštěvu  obce Valeč u Karlových Varů. V těchto dnech ve Valči probíhaly tradiční Slavnosti květů. Byli jsme na ně pozváni starostou města PhDr. Sušankou při pokládaní Kamene smíření dne 29. 4. 2006. Za Jindřichovice  se tohoto aktu zúčastnil starosta obce  Petr Pávek spolu s místostarostou Pavlem Novotným. Za deštivého a chladného počasí byl slavnostně odhalen Kámen smíření, kterému předcházela mše ve Farním kostele Sv. Jana Křtitele na náměstí.

V sobotu 20. května v půl sedmé ráno jsme tedy nastoupili v „Jindřiškách“ do autobusu a 25 jindřichovičáků vyrazilo směr  Valeč. Čekal nás   nabitý program, který obec Valeč ve spolupráci se sdružením Vladař a MAS (Místní akční skupina) připravila. Cesta probíhala v pohodě, občas jsme si při kytaře zazpívali a občas zastavili uspokojit různé potřeby. Těsně před cílem nás ještě v jedné ze vsí vytáhla z autobusu skupinka mladých, veselých a v krojích oblečených lidí, přičemž nám bylo vysvětleno, že u nich probíhají oslavy máje. Byli jsme vyzváni k tanci a za hry kapely na koňském povozu, jsme si na silnici „švihli“ polku. Docela příjemný a zajímavý zážitek.Po příjezdu jsme si  v areálu rozbalili přístřeší a zřídili jsme si zde velvyslanectví obce Jindřichovice pod Smrkem (samozřejmě po uzavření příslušné smlouvy s místním starostou) a pak jsme se již jen bavili, jedli a požívali různé nápoje. V 10.00 hodin  proběhl slavnostní  příjezd paní hraběnky (ten jsme bohužel nestihli) a následně se konalo klání rytířů na koních, souboje, vše za  doprovodu  hudební produkce a v těsném sousedství trhu a pouti.Společné posezení se pak konalo v obrovském stanu, kde probíhala vystoupení hudebních skupin a několika písničkami přispěla i naše jindřichovická „Ptáčata“ pod vedením ředitelky naší základní školy Mgr. Kirslägerové Karly, která zpěv doprovázela na kytaru.  Na noc jsme pak odjeli přespat do nedalekého Lubence.

V neděli byla nosným programem soutěž s názvem Babičina plotna. Na 25ti sporácích 25 soutěžních dvojic vařilo  2 stejná jídla. Tradiční knedlo-zelo-vepřo a svíčkovou. I my jsme měli dvě dvojice v akci. Paní Saučukovou Hanu, Novotnou Jiřinu a druhou dvojicí byla paní Formanová Irena a Kalousová Zdena, které se více-méně samy nadšeně přihlásily. Nutno říci, že se svým výkonem a odhodláním, v těžké konkurenci i profesionálních kuchařů rozhodně neztratily. Soutěž probíhala v objektu bývalé samoobsluhy, takže přes výlohu jsme mohli na jejich práci dohlížet. Samotné vyhlášení pak probíhalo opět ve stanovém hangáru z předešlého dne. Další akcí byl závod dětí na koloběžkách. Závěrem jsme se ještě trochu vybláznili na pouti, pak jsme  rozmontovali jindřichovické velvyslanectví a po rozloučení jsme nabrali směr do jindřišek. Opět za zpěvu a doprovodu kytary. Celkově příjemná návštěva, kterou nám přátelé z Valče přijedou oplatit 12. srpna, kdy se v Jindřichovicích pod Smrkem konají tradiční „Jindřichovické dny.
Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Krátká zastávka na taneček před Valčí.
Zvětšit obrázek
Velvyslanectví Jindřichovic pod Smrkem ve Valči.

Zvětšit obrázek
Vystoupení jindřichovických Ptáčat.
Zvětšit obrázek
1. soutěžní dvojice p. Saučuková a p. Novotná

Zvětšit obrázek
2. soutěžní dvojice p. Formanová a p. Kalousová s mistrem kuchařem..
Zvětšit obrázek
Součástí dne byl i závod dětí na koloběžkách.