Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Hasičská soutěž Memoriál Horsta Krauseho 13. srpna 2022
Česky | Deutsch | English | Polski

▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
[KNIHOVNA]
Zobrazit článek
[KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE]
Zobrazit článek
[Mateřská škola]

Oprava kaple kostela nejsvětější Trojice

Další krok v opravě areálu kostela nejsvětější Trojice

       Koncem května 2021 obec zahájila opravu kaple u kostela Nejsvětější Trojice. Zde jsme museli začít ještě před ukončením dotačního řízení. Takže stavbu, jak bývá zvykem, obec předfinancuje a dotační podporu vyřídí v průběhu stavby. Bohužel stejně jako u kostela, i zde hrozilo propadnutí střechy a současně je nutné připustit nebezpečí, že deštivé počasí může při opravě nad tím příznivým převažovat. A k tomu ještě může i rychle skončit. Nebylo by to nic neobvyklého. Navíc zde mají práce stanovený harmonogram, včetně povinné přítomnosti úředníků, kteří musejí být přítomní u každého kroku. Začali jsme odstraněním navážky u zdi kaple, která mnoho desítek let udržovala nežádoucí vlhkost stavby. Kaple se tím osamostatní a vynikne a bude odhalen prapůvodní stav, který našim generacím zůstal po léta skryt. Stavbu realizuje firma ARON HOUSE, která se zásadně podílela na zajištění statiky kostela, střechy a vůbec všeho, co s obnovou funkčnosti až na výjimky souviselo. Na opravu je projektově vyčleněno přes 700.000 Kč bez DPH. Z toho se podařilo získat 280.000 Kč finanční podpory z Ministerstva kultury. Díky za ně, přestože je to jen zlomek potřebné částky. Obecně by měl převzít za zdevastovanou památku odpovědnost stát, který za zchátrání památky nese plnou odpovědnost. Za totalitního režimu se k odpovědnosti přihlásil přitlučením cedulky, že památka je chráněna státem a musíme v rámci diskuze konstatovat, že současné vedení státu se chová poměrně vyčůraně. Obec oprava stojí 700.000 Kč, dostala  zatím dotaci pouze 280.000Kč, za které musí strpět a splnit podmínky dozorujících orgánů a následně obec státu odvede ještě DPH. Je to něco, co těžko koušu. Minimálně by měl stát stavebníkům refundovat odvedené DPH, protože se v tomto  případě stát chová obdobným způsobem jako minulý režim. Církvi vyplatí restituce, přičemž zničený majetek historické hodnoty se snaží zachránit současní majitelé. V tomto případě tedy naše obec. Pokud bychom to neudělali, kostel ve středu obce by měl už propadlou střechu a podle stavu kaple by její střecha tuto zimu už nepřežila a propadla by se dovnitř objektu. Opět musím konstatovat, že jsem na svou obec pyšný, že i přes skřípání zubů a za občasných kousavých poznámek některých kritiků umožní vedení obce těmto památkám věnovat péči, která jim právem patří.  Poděkování zejména soukromým dárcům, kteří často přispívají i anonymně, protože nestojí o publicitu, ale na této významné památce jim záleží. Za to jim patří zvláštní poděkování. Starosta Pavel Novotný

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Pohled, který dává tušit výzvu. Spolu s kostelem obec převzala i zanedbanou kapli. Ta je nedílnou součástí areálu u jeho vstupu.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
Pohled ze severní strany.

Zvětšit obrázek
Jednoduchý nebude ani interiér kaple.
Zvětšit obrázek
Zde je patrno ohrožení statiky, které bylo na poslední chvíli odvráceno.

Zvětšit obrázek
Přemýšleli jsme, jak cedulkou o chráněné památce přispěl ten, kdo ji na dveře přitloukl. Zda sám nebyl pro objekt větší hrozbou, než ten komu byla určena.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Soubory ke stažení

Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – hřbitovní kaple 00002199.pdf 242,3 KB