Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
[zastupitelstvo]
Zobrazit článek
KORID LK
[cestovní ruch]
Zobrazit článek
Archivní fotografie přestavby školky a družiny v r. 2009
[OBEC]

Na co přispěli dárci z transparentního účtu?

Děkujeme podporovatelům kostela Nejsvětější Trojice.

Na tomto místě bychom Vám rádi ukázali, jak jsme využili příspěvky soukromých dárců, kteří podporují náš kostel.

Do současné doby obec získala 2 100 000 Kč od Ministerstva Kultury ČR z programu záchrany architektonického dědictví a 920 000 Kč obdržela od Libereckého Kraje z odboru památkové péče. Ke 3 mil. korun přidala 1,9 mil. z rozpočtu obce, což na malou obec není zrovna málo. Tedy celkově bylo použito na záchranu kostela 4,9 mil. korun z různých státních institucí. Z toho je zřejmé, že obci, která nebyla vlastníkem kostela a ani neměla na zanedbaný konstrukční stav památky žádný vliv, na tomto obecním klenotu velmi záleží. Sama ovšem nemůže nést tíhu oprav dlouhodobě, deficit je obrovský. Proto si velmi vážíme každé pomoci, kterou dárci a podporovatelé nabídnou. Současně s převzetím kostela do majetku obce se začali zajímat drobní přispěvovatelé, jak by mohli i oni jednoduše pomoci zbědovanému kostelu jeho znovuvzkříšení. Proto tento účel jsme tedy zřídili v roce 2016 transparentní účet u České spořitelny a. s. na který mohou přispět ti, kteří chtějí podpořit tuto kulturní památku, která byla chráněna státem tak, že jsme o ní málem přišli. Za dobu existence účtu na ni dárci věnovali celkovou částkou téměř 230.000 Kč. Děkujeme! Peníze jsou použity takzvaně bokem, mimo institucionální investice, protože z nich se financují konstrukční havarijní zásahy. Ale jsme přesvědčení, že právě tady je prostor pro využití přízně těch, kteří kostel Nejsvětější Trojice navštěvují, nebo jen podporují.  Tyto použité finance jsou nepochybně potřebné, ale také jsou obtížně uznatelné při programových podporách, které jsou účelově poskytovány na odstranění havarijního stavu. Obnova hodin není havarijním stavem. A pozlacení kříže, nebo natření vrchním nátěrem je vedle jeho instalace a řádného upevnění v 25 metrové výšce rozdíl řádově10-20 tisíc korun marginální částkou.  Celému kostelu ovšem dává úplně jiný rozměr. Ale vynětí zlata a práce z fakturace při vyúčtování pro MK ČR je takřka nemožné.

      Významnou podporou byl příspěvek manželů Bohumíra a Jaroslavy Krejsových z Liberce, kteří v Jindřichovicích pod Smrkem prožili a prožívají podstatnou část svého života. Svým příspěvkem uhradili instalaci nového hodinového stroje, repasování ciferníků a celkové zprovoznění hodin. I touto formou chtěli poděkovat svým rodičům a všem, kteří v naší obci žili a žijí. Mimochodem i hodiny původní uhradil darem 5. 6. 1908 tehdejší významný donátor kostela a spolumajitel místní textilní továrny pan Heintschel. Z vybraných příspěvků byla dále z transparentního účtu zaplacena instalace třetího západního ciferníku, který na západní ani zimní stranu nikdy nebyl osazen. Na jiném místě záložky o informacích o kostelu Nejsvětější Trojice jsme informovali o rekonstruování a pozlacení kříže a báně na hrotnici věže kostela. Zářící kříž již z dálky uhodí do očí přijíždějících návštěvníků. Původ tohoto kříže je v kronice datován 14. května 1883 jako ,,nový kříž na kostele Nejsvětější Trojice". Jeho znovuuložení bylo skutečnou slávou, které se kromě místních občanů v čele se starostou Pavlem Novotným zůčastnil i hejtman Martin Půta, protože Liberecký kraj, jak je výše uvedeno,významně podporuje sanaci památek v kraji a spolu s arciděkanem liberecké diecéze Radkem Jurnečkou byli váženými hosty události. 

 Mnohaletou ostudou byly rozhozené a nebezpečné žulové schody u hlavního západního vchodu kostela. Schody musely být úplně rozebrány a znovu přeloženy. I tato viditelná akce byla hrazena z dárcovského účtu. Výsledek stojí za to.

Rovněž jsme vyslyšeli hlasy návštěvníků kostela, kteří jsou hůře pohybliví. Při různých kulturních akcích, kterých díky Z. S. Campana není zrovna málo, se do úzkých lavic špatně dostává právě hůře pohyblivým návštěvníkům. A když už se do lavic obtížně dostanou, mají pak stejný problém se dostat z lavic ven. Obec to řešila zápůjčkou židlí z různých společenských prostor obce, což bylo dlouhodobě nešikovné. Z vybraných prostředků bylo tedy zakoupeno 10 kusů pohodlných stohovatelných židlí, které lze podle potřeby operativně umístit v uličce.  

 Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Renovace a závěrečné pozlacení kříže a schránky bylo hrazeno z darů soukromých dárců z transparentního účtu.
Zvětšit obrázek
Renovace a závěrečné pozlacení kříže a schránky bylo hrazeno z darů soukromých dárců z transparentního účtu.

Zvětšit obrázek
Renovace a závěrečné pozlacení kříže a schránky bylo hrazeno z darů soukromých dárců z transparentního účtu.
Zvětšit obrázek
Renovace a závěrečné pozlacení kříže a schránky bylo hrazeno z darů soukromých dárců z transparentního účtu.

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Renovace a závěrečné pozlacení kříže a schránky bylo hrazeno z darů soukromých dárců z transparentního účtu.
Zvětšit obrázek
Manželé Bohumíra a Jaroslavy Krejsových z Liberce svým příspěvkem uhradili instalaci nového hodinového stroje, repasování ciferníků a celkové zprovoznění věžních hodin

Zvětšit obrázek
Manželé Bohumíra a Jaroslavy Krejsových z Liberce svým příspěvkem uhradili instalaci nového hodinového stroje, repasování ciferníků a celkové zprovoznění věžních hodin
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Manželé Bohumíra a Jaroslavy Krejsových z Liberce svým příspěvkem uhradili instalaci nového hodinového stroje, repasování ciferníků a celkové zprovoznění věžních hodin
Zvětšit obrázek
Manželé Bohumíra a Jaroslavy Krejsových z Liberce svým příspěvkem uhradili instalaci nového hodinového stroje, repasování ciferníků a celkové zprovoznění věžních hodin

Zvětšit obrázek
Manželé Bohumíra a Jaroslavy Krejsových z Liberce svým příspěvkem uhradili instalaci nového hodinového stroje, repasování ciferníků a celkové zprovoznění věžních hodin
Zvětšit obrázek
Manželé Bohumíra a Jaroslavy Krejsových z Liberce svým příspěvkem uhradili instalaci nového hodinového stroje, repasování ciferníků a celkové zprovoznění věžních hodin

Zvětšit obrázek
Rozebrání a přerovnání schodů hlavního vstupu do kostela bylo hrazeno z darů soukromých dárců z transparentního účtu.
Zvětšit obrázek
Rozebrání a přerovnání schodů hlavního vstupu do kostela bylo hrazeno z darů soukromých dárců z transparentního účtu.

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
K Vánocům 2020 dostal kostel od drobných dárců zrestaurované dveře

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Dokončení kabátu kaple se nám pro klimatické podmínky a náročnost technologie trochu zdržela a tak jsme v mezičase upravili vjezd do areálu hřbitova. Náklad 59.100 Kč. firmou z N. MpSm.
Zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
Nový povrch vjezdu je položen z dlažebních kostek a obrub z náměstí v Jablonném pod Ještědí. V r. 2019 jsme při opravě silnice připravili betonové obruby a letos se kruh uzavřel. Polovinou bude uhrazeno obcí a polovinou z transp. účtu dárců.