Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovice
Česky | Deutsch | English | Polski

▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek
[MANTULIE]
Zobrazit článek
[OBEC]
Zobrazit článek
[Místní agenda (MA 21)]
Zobrazit článek
[Transparentní účet Kostel Nejsvětější Trojice]
Zobrazit článek
[KNIHOVNA]

Úvodní strana

Zvětšit obrázek
VÍTEJTE !

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. Z té doby zůstalo zachováno pouze původní torzo románsko-gotického kostela svatého Jakuba, které je považováno za historický a archeologický skvost Obyvatelé, kteří nájezd přežili, se přestěhovali asi o 1 km po proudu Jindřichovického potoka a obnovili vesnici v místech, kde stojí dodnes. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko-německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Až do odsunu Němců po Druhé světové válce čítal tehdejší městys ca. 2.500 stálých obyvatel a místní továrna zaměstnávala 3.500 lidí z dalekého regionu. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl a šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. S poválečným příchodem nových osídlenců byl pod vedením rudých brigád nastartován proces rozkladu, který byl za komunistického režimu umocňován necitlivým působením státních statků. V šedesátých letech urychlila dílo zkázy Československá lidová armáda, která za pomoci tanků a těžké techniky srovnala se zemí všechny stavby, které nebyly momentálně obydleny. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj.společné vití věnců pro rodiče s dětmi v M-klubu...více...

Jindřichovický jarmark v kavárně

Obec Jindřichovice pod Smrkem za finančního přispění Libereckého kraje zajistila zpracování kompletního stavebně historického průzkumu (SHP) kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem na základě již provedeného částečného (dílčího) SHP z roku 2012, který byl zaměřen pouze na krov objektu. Jedná se o další krok v záchraně našeho kostela....více...

sobota 3.12.2016 od 15h. I letos obec Jindřichovice ve spolupráci s hasiči, Klubem žen, pěvákem a dalšími dobrovolníky, připraví Mikulášskou diskotéku pro děti, která se uskuteční v sobotu 3.12.2016 od 15h. na sále statku. Vstupné je symbolické 10 Kč na jedno dítko, neb i peklo, musí být z něčeho živo. Nejlepší masky budou oceněny. Chybět nebudou ani opravdoví chlupatí žíví čerti s ocasem.
Obec pro všechny místní děti připraví i drobnou Mikulášskou nadílku - balíčky,...více...

o zákazu kouření na území obce Jindřichovice pod Smrkem

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Transparentní účet 35-0985040399/0800 Obec Jindřichovice pod Smrkem vedena snahou o záchranu historického a kulturně duchovního dědictví, v roce 2014 zahájila kroky k převedení Kostela Nejsvětější trojice v Jindřichovicích pod Smrkem do majetku obce. Obec k tomuto kroku přistoupila z obavy o budoucnost tohoto důležitého symbolu obce, který má středověké základy a je připomínkou konání našich předků, kteří kdysi z místa, které původně bylo ničím, , vytvořili domov pro mnoho generací lidí, kteří spojili své životní osudy s tímto kouskem země a které spojuje jméno Jindřichovice pod Smrkem a je jedno, že měnila své jméno v souvislosti s dobou, majiteli, správci či národnostním obsazením...více...

2016

Obecní fond životního prostředí

Starší články

24.09.2015 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce  
Geosense Geoportál
Czech Point

PROHLÍDKA VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
s výkladem probíhá po předchozí telefonické nebo písemné domluvě s paní
Mirkou Zahejskou
v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru (značeno) na tel. čísle
nebo 604 777 977

 

Trasnsparentní účet
Kostel Nejsvětější Trojice Jindřichovice p. Sm.

35-0985040399/0800

Reklama
Rodinná farma PERMALAND - ReinSaat 360 Panorama